Create an open plan house. Feng shui plan od deset koraka jednostavno je provesti ako znate na kojim područjima mogu biti skriveni problemi koji stvaraju negativnu energiju u